שומן נקי מאזור זנב הטלה. המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


120 

קיצוב: *
הערות קיצוב :