המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


175 

משקל: *
בחירת חלק בטלה:
הערות: *