המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


195 

קיצוב צלעות טלה: *
משקל לבחירה: *
הערות: