המחיר ל-100 גרם שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


9 

שומן: *
מספר יחידות מבוקש: *