המחיר ל-100 גרם שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


14 

משקל מבוקש: *