המחיר היינו לפי יחידה, כ 250 גרם ליחידה!


18 

מספר יחידות מבוקש: *