המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל! נתח רזה יחסית אשר מתאים לצליית רוסט ולטרטר


79 

קיצוב בישול: *
משקל: *
הערות: