סטייק שמגיע מהצלע שבין האונטריב לאנטריקוט, הנתחים עוברים יישון של 30 ימים ומעלה, ונפרסים ל"מינוטים" ביחד עם העצם בעובי אצבע. המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


155 

משקל: *