הג'חנון של עליזה מכרם התימנים לחמם ולהגיש מוכן לאכילה


42