החלות ניתנות להזמנה אך אפשר יהיה לקבלם רק בהזמנות שיכנסו ליום שישי. חלה מתוקה ממאפית הצבי


20