המחיר ל-100 גרם שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


26 

משקל מבוקש: *