מגיע בחבילה של 3 / 5 יחידות בחבילה. כבוש במלח.


27 
בחר מספר יחידות בחבילה: *