המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


190 

אופן אריזה: *
משקל: *
מספר יחידות מבוקש: *