המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


230 
משקל רצוי: *
אופן אריזה רצוי :