שקית של בין 120 -150 גרם


13 

מספר יחידות מבוקש: *
הערות: