המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


36 

משקל: *
עור: *
אופן אריזה: *
הערות: