מגיע בחבילה של 3 / 5 יחידות בחבילה. כבוש במלח.


24 
בחר מספר יחידות בחבילה: *
הערות: