המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל! המשקל בפועל לחיוב נעשה ממשקל הדג שנשקל בהתחלה לפני שמתחילים לפרק, לקצב ולנקות


110 

קיצוב דג: *
מספר דגים שלמים מבוקש: *
הערות:
גודל: *
  • S
  • M
  • L