המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


36 

משקל: *
כרעיים חיתוך:
עור:
אופן אריזה לק:
הערות: