המחיר הינו לק"ג. שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


11 

משקל: *
הערות: