המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


170 
משקל רצוי: *
אופן אריזה רצוי לק:
הערות: *