המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


200 

קיצוב דנוור: *
מספר יחידות סטייק (בבחירת סטייקים בלבד):
הערות: