BLUE MOON 6 PACK


6 בקבוקים בחבילה. בירה בלו מון נוצרה בהשראת סגנון החיטה הבלגי אך עם 3 שינויים. לצד החיטה, השעורה וזרעי הכוסברה התווספה שבולת שועל ליצירת גוף קרמי יותר. זן תפוז הקירסאו המריר הוחלף בזן הולנסיה במטרה ליהנות ממתיקות תפוז עדינה, ואחוז האלכוהול עלה מ-4% בערך, הנהוג בסגנון המקור, ל-5.4% המאפשר יותר טעמים.


70