המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל! נתח שלם מגיע במשקל של כ- 1.2 - 1.7 ק"ג .


110 

מספר יחידות מבוקש: *
האם לקשור את הנתח:
מרינדה:
הערות: