שעועית לימה


כ - 500 גרם בשקית קרוי גם בובעס


20