שוארמה הודו נקבה


ירך הודו ללא עצם המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


85 

קיצוב שוארמה הודו: *
משקל: *
הערות: *