צפתית


המחיר ל-100 גרם כ 350 גרם שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


5 

מספר יחידות מבוקש: *