צנון יפני (דייקון)


המחיר הינו לק"ג. שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


19