פריים ריב פיטום מיוחד


סטייק ביישון יבש 40 יום עם רמת שומן תוך שרירית גבוהה. המחיר הינו לק"ג


250 

בחירת משקל הסטייק: *
מספר יחידות מבוקש: *
הערות: *