פלמידה לבנה


אזל במלאי
אזל במלאי

המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל! המשקל בפועל לחיוב נעשה ממשקל הדג שנשקל בהתחלה לפני שמתחילים לפרק, לקצב ולנקות


145 

קיצוב דג: *
מספר דגים שלמים: *
הערות: