המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


30 

רשימה: *
עוף שלם שיטת קיצוב: *
הערות: