עוף שלם


המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


38 

עוף שלם שיטת קיצוב: *
הערות: *