מרקוריי אדום דומיין פייבל


ניחוחות של פירות אדומים ותבלין מובילים אל חך נעים ומעוגל, עם איזון ומבנה נהדרים, וטאנינים עדינים ומתקתקים. הענבים ממויינים ידנית, והיחס של האשכולות השלמים משתנה בהתאם לשנת הבציר. פיז'אז' יומי, ובסוף סחיטה עדינה. השבחה של כ-12 חודש בחביות, מתוכן 10% חדשות.


130