המחיר הינו ל - 1 ק"ג המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


15.9