לימון


המחיר הינו לק"ג. שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


16.9 

משקל: *
הערות: *