כרעיים עוף


40 

משקל: *
כרעיים חיתוך:
עור:
אופן אריזה לק:
הערות: