המחיר הינו ליחידה כרוב לבן


10 

מספר יחידות מבוקש: *
הערות: