כרוב לבן


המחיר הינו ליחידה כרוב לבן


12 

מספר יחידות מבוקש: *
הערות: