המחיר הינו ל1 יחידה כרובית.


12 

מספר יחידות מבוקש: *
הערות: