כנפיים עוף


כנפי עוף טריות מתאימות לאפייה או טיגון המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


35 

קיצוב כנפיים: *
משקל: *
אופן אריזה לק"ג: