כנפיים עוף


כנפי עוף טריות מתאימות לאפייה או טיגון המחיר הינו לק"ג.


20 

קיצוב כנפיים: *
משקל: *
אופן אריזה לק"ג: