חזה עוף


חזה עוף שלם לא פרוס המחיר הינו לק"ג.


49 

קיצוב חזה עוף: *
אופן אריזה: *
משקל: *
הערות: