המחיר הינו לפי קילו, המחיר הסופי ייקבע על פי המשקל בפועל.


42 

משקל: *