המחירים הינם לפי משקל ק"ג, שימו לב המחיר הסופי נקבע ע"פ המשקל בפועל!


20 

עוף / הודו : *
משקל: *
אופן אריזה: *