גחנון אפוי


הג'חנון של עליזה מכרם התימנים חמם ולהגיש מוכן לאכילה 4 יחידות במארז


42